logo
Home blue-bar Contact Us blu-bar Site Map
ಶ್ರೀ ಜನೋಪಕಾರಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರವರ
ಎಲ್.ಎನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
blue_strip
Home > Contact Us
 
Contact Us  
 

 

ಶ್ರೀ ಜನೋಪಕಾರಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರವರ
ಎಲ್.ಎನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
  Fort, Bangalore-560 002
tele_phone : 080 26708314
mail : info@slncollege.com
 
 
 
S.L.N. Charities
tele_phone : 080 26701027
 
 Write to Us
calender
 
gallery
 Contact Us bar Hostel bar Library bar  Awards & Scholarships Copyright @ 2010, All Rights reserved.
lib events gallery